Zoovision (2015)

Featured Video Play Icon

I was invited to an artist in residency program at the Helsinki Zoo organized by the Grey Cube Gallery. I worked in collaboration with Päivi Ravio. Also artist Mia Mäkelä worked in the program. We participated in everyday maintenance activities at the Zoo and attended animal caretaker training events. Experiences were shared through the project blog (Finnish only). The half a year excursion led to the development of the immersive Zoovision virtual visor, which is now used by the Zoo in their environmental awareness campaigns. The residence program was organized by the Union for Rural Culture and Education.

Toimin Grey Cube Gallerian kutsumana residenssitaiteilijana Korkeasaaren eläintarhassa. Urakka koordinoitiin yhdessä Päivi Raivion kanssa ja myös taiteilija Mia Mäkelä työskenteli residenssissä. Osallistuimme saaren huoltotehtäviin ja tutustuimme eläinten hoitajien ammattiin yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Työskentelyn etenemisestä raportoitiin blogin kautta. Puolenvuoden urakka huipentui immersiivisen Zoovision virtuaalitodellisuus visiirin valmistamisen. Laite on jätetty eläintarhan ympäristökasvattajien käyttöön. Projektin järjestelyistä vastasi Maaseudun sivistysliitto.

Fractal Economy NOW (2013)

Featured Video Play Icon

“Fractal Economy NOW” piece included a crafts workshop aimed for children, a performance in the Tehdas theatre and a detailed live-blog text. The piece was made for the New Performance festival in Turku (Cur. Leena Kela & Christopher Hewitt). The text cover preparation to the performance, focusing on the artists economic relations. On the festival week a crafts workshop entitled “Mystery machine” was organised for children of the Manila Art Center. During the workshop kids learned the principles on mechanised labor and a little bit about performing arts. The kids manufactured stick horses and pieces for a mystery-machine. The week concluded in a performance at the Tehdas Theatre. During the performance the pieces kids had prepared where assembled into crossbows. The bows were used to shoot ammunition manufactured from the Turku main phonebook. The performance ended with a sharpshooting competition. The target was the apple logo of a MacBook computer manufactured by Apple Inc. Try not to hit the children

“Fraktaalitalous NYT” teokseen sisältyi lapsille suunnattu käsityöpaja, esiintyminen Tehdas teatterissa sekä laaja kirjallinen osuus (eng.). Työ tehtiin New Performance festivaalille Turkuun (Kur. Leena Kela & Christopher Hewitt). Kirjoitukset kertaavat performanssia edeltäneen viikon tapahtumia, valoittaen taiteilijan taloudellisia suhteita sekä performanssiin valmistautumista. Festivaaliviikolla Tehdas teatterin liepeillä järjestettiin “Mysteerikone” käsityöpaja lapsille. Viikon aikana lapset tutustuivat mekaanisen sarjatuotannon perusteisiin ja performanssitaiteisiin. Lapset valmistivat keppihevosia sekä osia mysteerikoneeseen. Viikko huipentui esiintymiseen, jonka aikana lasten tekemistä harjoitetöistä koottiin varsijousia. Jousien avulla kyetään ampumaan puhelinluettelosta valmistettuja ammuksia sekä kirjoja. Esitys päätyi tarkkuusammunta kilpailuun, jonka maalitauluna oli Applen valmistaman MacBook tietokoneen omena-symboli.

Video of final presentation / Päätöstapahtuma videona.

P-Children Park (2012)

I was invited by Antti Manninen to develop a project for Breathing POP-UP art space. P-Children Park was a temporary daycare for children of cultural workers (P stands for Precariat). Parents could drop off their kids and work on grant applications and enjoy the Breathing event. Children were entertained with games and toys (Only one parent used the service, the kid was fully entertained!). While caring for the kid I simultaneously reported on the experience by writing on a public online writing pad. The text later resulted into an article about contemporary children’s culture and its relationship to experimental arts (Don’t be Childish, 2012, Esitys-mag.). After the day-care event I organized the first Uuva-FUNding tournament. Participants were invited to bet 20€ on a game of monopoly. The winner of the game was granted the right to fund a project of their choosing (from projects pitched during the game). Short video of the Uuva-FUNding game and documentation of the winning proposal.

Antti Manninen kutsui minut kehittämään teoksen Breathing POP-UP taide-tilaan. P-Lapsiparkki oli tilapäinen päivähoitokeskus, jonka palvelut oli suunnattu kulttuurityöntekijöiden lapsille (P = Prekariaatti). Vanhemmat saattoivat jättää lapset hoitooni ja työskennellä apuraha-anomusten parissa tai viettää vapaa-aikaa Breathing tapahtumassa. Viihdytin lapsia peleillä ja leiluilla (viihdytettävänä oli lopulta vain yksi lapsi, teimme tämän kanssa musiikkia). Samalla kun hoidin lasta, raportoin kokemuksesta kirjoittaen  avoimeen verkkoalustaan. Kirjoitus jalostui myöhemmin artikkeliksi (Älä ole lapsellinen, 2012, Esitys-lehti). Päivähoidon jälkeen organisoin Uuva-Apuraha pelin. Osallistujat saivat laittaa 20€ yhteiseen pottiin ja monopoli kierroksen voittaja sai päättää mikä tuotanto pääomalla toteutettaisiin. Tuotantoja sai ehdottaa pelin aikana. Lyhyt video pelistä ja voittaneen ehdotuksen dokumentaatio.

Nokia Landscape (2012)

“Performanssi on the Road” is a moving live-art festival. The artists and the audience travel around Southwest Finland by bus. Artists perform at pre-selected stops. When the site was in a city locals join the audience. The project was curated by Regional Artist Leena Kela and it’s produced by The Arts Council of Southwest Finland.

I took part in the event 2012 with a piece called “Nokia Landscape (Salo Factory)”. Kela suggested that my work would be build in relation to the Nokia mobile phone factories of Salo.. The city was under heavy turmoil as the factory was being closed and the workers laid off. The performance was executed in steps along the trip..

After we departed Turku passengers where advised to open packages. Each contained an interview in which a 29 year old creative entrepreneur explained “What is Innovation”, a wooden block attached with instructions to make a mobile phone out of it and some New Holland tractor brochures.

Quote from event brochure: [..] The world economy is effected by emotions, impressions, the weather and the scenery we see trough our windows. At the Nokia Factories in Salo we’ll be introduced with technologies that have build our beloved national sceneries. […]

The passengers worked to convert the blocks into mobile phones as we journed between performance venues. When we arrived to Salo I broadcasted a recorded interview using the buss amps. In the interview an ex-nokia employee talked of his mixed feelings over the affair. As the bus pulled over to the Nokia factory gate – A tractor drove to the scene. The audience was guided out and Matti Vasanko from the Salon Maatalouspalvelu Oyn begun a presentation explaining how the tractor works.

I moderated the presentation and peoples questions.. As the audience learned how the tractors worked and what the farming scene is about, the turmoil around the Nokia factory layoffs began to feel dis-proportionate. The Nokia factories had only been around for a short while compared to the rural farming scene and related infrastructure of Salo. As we departed I played a recording in which a young man detailed all the different kinds of mobile- and smartphones he had owned (13 phones).

We continued the trip and people worked with their mobile phone until the evening festivities. Before dinner I collected the prototype phones and burned them outdoors as a surprise.

“Performanssi on the Road” on liikkuva esitystaide festivaali. Taiteilijat ja yleisö kulkevat pitkin Varsinais-Suomea bussilla, jonka pysähtyessä taiteilijat esiintyvät. Pysähdysten sattuessa kylillä yleisöksi pääsee myös paikallisia. Hankkeen kuraattorina toimi Läänintaiteilija Leena Kela ja se on toteutettiin Varsinais-Suomen taidetoimikunnan toimesta.

Osallistuin tapahtumaan 2012 teoksella “Nokian maisema”. Kelan ehdotuksen mukaisesti esitykseni toteutettiin suhteessa Nokian juuri alas-ajamiin Salon tehtaisiin ja irtisanomisia seuranneeseen kuohuntaan. Esitykseni toteutui pitkin bussimatkaa..

Turusta lähdön jälkeen matkustat ohjeistettiin avaamaan paketit, joista löytyi 29 vuotiaan yrittäjä kertomus otsikolla “Mitä on innovaatio”. Sekä ohjeistus askarrella paketista löytyvästä kalikasta kännykkä. Paketissa oli myös New Holland traktori esitteitä.

Sitaatti esitteestä: [..] Maailmantalouteen vaikuttavat tunteet ja mielikuvat, säät ja maisemat. NOKIAn tehtailla tutustutaan teknologiaan, joka on luonnut rakastetut kansallismaisemat […]

Matkustajat askartelivat kännyköitä muiden taiteilijoiden esitysten välillä. Saapuessamme Saloon soitatin bussin stereoilla haastattelun. Äänitteellä Nokialta juuri irtisanottu työntekijä kertasi lähdön herättämiä ristiriitaisia tunnelmia. Bussin pysähtyessä tahtaiden portille, paikalle karautti traktori.. Yleisö ohjattiin ulos ja Salon Maatalouspalvelu Oyn Matti Vasanko ryhtyi esittelemään traktorin toimintaa.

Ohjasin esittelyä ja yleisö esitti kysymyksiä.. Rupattelun myötä traktoreiden toiminta periaatteet valottuivat ja Nokian tehtaiden tilanne vaikutti hetken suhteelliselta.. Alueella harjoitettuun maanviljelykseen verrattuna, tehdas oli ollut pystyssä vasta vähän aikaa.

Yleisö nousi takaisin bussiin ja kuuntelimme haastattelun, jossa mies kertasi kaikkien omistamiensa kännyköiden (13 kpl) historian. Yleisö jatkoi kännyköiden askartelua iltatapahtumaan saakka jolloin keräsin kännykät näyttelyyn. Yllätyksenä kävin polttamassa yleisön valmistamat kännykät pihalla.

With the support of / Yhteistyössä: Salon Maatalouspalvelu Oy & Performanssi on the Road. Photo: Hannu Seppälä

Soon If (2011)

I manufactured 16 assault rifles from scrap-wood. The manufacturing process happened parallel to other festivities of the Performance-fiesta, an annual art event organised by Hirvitalo. The performers of the fiesta and it’s theme of “Political Art” where selected by Teemu Takatalo and Janne Rahkila. As the audience departed to evening activities I distributed the guns against a 5€ pawn. The deal was that the money would be returned the next day at Näsipark.

The next day the Performance-fiesta spread around the city of Tampere. The leased guns were seen around the city. As people gathered in Näsipark they were organised into a line. Each gunner was offered the possibility to keep the rifle in exchange for the fee. I earned 15€ (one bought two guns). The remaining gunners where advised to work as peacekeepers and to burn the remaining guns. The audience had the opportunity to barbecue with the coals.

Valmistin 16 rk-62 rynnäkkökivääriä jätepuusta. Pyssyjen valmistus oli esityksellistä ja se lomittui Hirvitalon perinteisen performanssifiesta muuhun ohjelmaan. Fiestan esiintyjät ja poliittisen taiteen teeman olivat valikoineet Teemu Takatalo ja Janne Rahkila. Yleisön siirtyessä illanviettoon luovutin pyssyjä 5€ panttia vastaan. Sopimukseen kuului, että rahat saisi takaisin pyssyä vastaan Fiestan seuraavana päivänä Näsipuistossa.

Seuraavana päivänä Performanssifiesta levittäytyi ympäri Tamperetta. Vuokrapyssyjen kantaja kuljettivat niitä mukanaan. Kun väki kokoontui Näsipuistoon pyssy-ryhmä järjestettiin jonoon. Kullekin aseenkantajalle tarjottiin mahdollisuus lunastaa pyssy 5€ panttia vastaan. Nettosin 15€ (yksi osti 2 pyssyä). Osallistujat, jotka pitivät pyssynsä ohjeistettiin toimimaan rauhanturvaajina ja polttamaan muiden aseet. Grillihiilillä saattoi paistaa makkaraa.

Download / Lataa IKEA Glock by xxx_group.

The Human Lighthouse (2010)

Featured Video Play Icon

The piece was shot on the shore of the Atlantic sea in Benin. It was made during a residency visit to Villa Karo. It’s intended to be presented next to the Auto-Blink (2008) video.

Työ on kuvattu 2007 Atlantin valtameren rannalla Beninissä. Se on toteutettu residenssi vierailun aikana Villa Karossa. Se on muodostunut vastapariksi Auto-Blink (2008) teokselle.

In Collaboration with | Yhteistyössä Outi Heiskanen

£µ0|\|700|\|$|\|7µ_|4 (2010)

Featured Video Play Icon

Tuusulan Taiteiden yö is and annual culture event which is held around the the Tuusula Lake. £µ0|\|700|\|$|\|7µ_|4 is a performance for video made at a site venue called Tiilikanoja. It was shot with the help of unsuspecting audiences 2009. The project was finalised with an outdoor installation/exhibition held at the same place 2010. The installation consisted of the video from previous year (presented in a monitor attached to a tree) and some extra material, like the award winning radio documentary “Hunters Group” by Emmi Vainio which deals with a city rabbit hunt (Finnish).

£µ0|\|700|\|$|\|7µ_|4 on kaksiosainen teos. Siihen kuuluu videolle esitetty performanssi (joka toteutettiin osana Tuusulan Taiteiden yön 2009 ohjelmaa) sekä näyttely, jossa edellisvuonna kuvattu performanssi esitettiin yleisölle. Video kuvattiin paikallisten tahattomalla avustuksella Tiilikanojassa. Osana vuoden 2010 installaatiota esitettiin myös muuta teemaa kuuluvaa taidetta; kuten Emmi Vainion 2009 ohjaama radiodokumentti “Hunters Group”, joka kertaa kaupunkilaisten “city-kanin” metsästyksen. 2009 valmisteluja on kerrattu myös blogissa.

Framework (2009–)

In the fall of 2009 I participated to a laboratory organised by Maija Hirvanen for /teatteri.nyt. The theme of the lab was the relation between crafts and performing arts. It was run by Singaporean director and intercultural theatre pioneer Ong Keng Sen and it was titled with a question:

”Is Performance the Future Craft of the 21st Century?”

As an assignment for the lab I conducted a study in a gilding and framing shop in Töölö called Kultaus- ja kehysliike Ivonen. The examination was conducted through interviews on the master gilders workdays. Trough our weekly sessions I learned about the traditions of the craft. Just before my involvement with the work community was about to end, I procured a custom brass-gilded picture frame and participated in the making of the it.

Inside the frames we placed the receipt of our transaction. The receipt shows how much the work and the frame materials costed. The framework is best approached as a performance art documentation. The piece documents a transaction between a craftsperson and an artist – Who makes art of the transaction. It was made from acid free materials, using UV-light reflection glass so that it meets museum-requirements.

To take the artwork further I held an auction event at the lab wrap-up event organised at Kiasma. I presented the frames as a solution how performance artist could solve both documentation and funding issues. The documentation and the artwork are the same concrete object which may be exhibited endlessly. The auction was a success but surprisingly the frame was bought collectively by all of the artist who participated in the lab. I made 33% returns on my initial monetary investment!

The “Framework” is owned by: Kristina Junttila, Tashi Iwaoka, Ossi Koskelainen, Leena Kela, Tellervo Kalleinen, Sanna Salmenkallio, Tuomas Laitinen, Pilvi Porkola, Anna-Mari Karvonen, Elina Pirinen, Maija Hirvanen, Ong Keng Sen and Jaakko Simola.

The peer-owned artwork has travelled for a month (+ extra) from one owner to the next and it begun it’s world tour 2009. It’s currently likely in Helsinki. The owners stake their claim by writing their name into the back of the frame (like with stocks) and the date they have received it. I hope we’ll manage to meet up as the frame has travelled a full circle, to sort out what could be done with it.

Osallistuin syksyllä 2009 Maija Hirvasen organisoimaan /teatteri.nyt:in laboratorioon, jonka teemana oli käsityöläisyyden sekä esitystaiteilijoiden työskentelyn suhde. Laboratoriota johti Ong Keng Sen (Singapore) ja se oli otsikoitu kysymyksellä:

”Is Performance the Future Craft of the 21st Century?”.

Laboratorion valmistelu vaiheessa perehdyin Töölölaisen Kultaus- ja kehysliike Ivosen toimintaan. Tutustuin kultaajien ammattikunnan arkeen ja historiaan haastattelemalla yrittäjiä työn lomassa. Tutustumisjakso huipentui valmistuttaessani messingillä päällystetyt pienet kehykset. Kehysten sisällä on maksukuitti, joka kertoo kuinka paljon työ sekä materiaalit maksoivat.

Kehyksiä voi parhaiten lähestyä performanssi taltiointina, jossa toteutunut esitys oli käsityöläisen sekä taiteilijan välillä käyty kauppa. Tästä dokumentaatioksi on jäänyt kuitti, joka kertoo rahan vaihdosta ja jonka myötä kehykset ja kuitti muuttuivat taiteilijan teettämäksi teokseksi. Teos valmitettiin ”museostandardeja” noudattaen, käyttäen UV-suojaavaa lasia. Kehystys materiaalit olivat asianmukaisesti happovapaita.

Viedäkseni teosta pidemmälle huutokauppasin sen Kiasmassa järjestetyssä laboratorion päätöstapahtumassa. Esittelin kehyksen yhtenä vaihtoehtona sille, kuinka esitystaiteen kentällä työskentelevät voivat ratkaista työskentelyynsä sisältyviä dokumentaatioon, teosten immateriaalisuuteen sekä taloudelliseen kannattavuuteen liittyviä kysymyksiä. Teoksen dokumentaatio ja teos ovat samaa ainetta ja näin teosta voidaan esittää yhä uudestaan ajasta välittämättä. Kauppatapahtuma onnistui mutta odotusten vastaisesti sen osti koko laboratorioon osallistunut taiteilija ryhmä. Tein myynnillä n. 1/3 voittoa alkusijoitukseeni nähden.

Teoksen omistavat: Kristina Junttila, Tashi Iwaoka, Ossi Koskelainen, Leena Kela, Tellervo Kalleinen, Sanna Salmenkallio, Tuomas Laitinen, Pilvi Porkola, Anna-Mari Karvonen, Elina Pirinen, Maija Hirvanen, Ong Keng Sen sekä Jaakko Simola.

Yhteisomistuksessa oleva teos on kiertänyt kuukauden (ja rapiat) jokaisella omistajallaan ja aloitti maailman kiertueensa 2009. Tätä kirjoittessani se on todennäköisesti Helsingissä. Omistajat merkitsevät teoksen taakse nimensä (kuten asunto-osakkeissa) ja päiväyksen, jolloin ovat saaneet kehyksen haltuunsa. Pyrkimyksenämme on tavata täyden kierroksen jälkeen ja miettiä teoksen jatkoa.

More on the subject in the blog: Ore.e Ref: “D2T (Digital-to-Tangible )– Services”.

Supported Artist (2008)

Artist Supported by other Artist (and some Audience). I leaned on only the male staff/guests and presented a private show for the women in the attic.

Tuettu taiteilija. Tehdas Ryn ja Nyte Ryn järjestämässä Perf08 festivaalilla esiintyi yli 20 taiteilijaa eri maailman kolkista. Nojasin kaikkiin festivaalin mies vieraisiin ja esitin ullakolla privaatin naisille.

More in English