Framework (2009–)

In the fall of 2009 I participated to a laboratory organised by Maija Hirvanen for /teatteri.nyt. The theme of the lab was the relation between crafts and performing arts. It was run by Singaporean director and intercultural theatre pioneer Ong Keng Sen and it was titled with a question:

”Is Performance the Future Craft of the 21st Century?”

As an assignment for the lab I conducted a study in a gilding and framing shop in Töölö called Kultaus- ja kehysliike Ivonen. The examination was conducted through interviews on the master gilders workdays. Trough our weekly sessions I learned about the traditions of the craft. Just before my involvement with the work community was about to end, I procured a custom brass-gilded picture frame and participated in the making of the it.

Inside the frames we placed the receipt of our transaction. The receipt shows how much the work and the frame materials costed. The framework is best approached as a performance art documentation. The piece documents a transaction between a craftsperson and an artist – Who makes art of the transaction. It was made from acid free materials, using UV-light reflection glass so that it meets museum-requirements.

To take the artwork further I held an auction event at the lab wrap-up event organised at Kiasma. I presented the frames as a solution how performance artist could solve both documentation and funding issues. The documentation and the artwork are the same concrete object which may be exhibited endlessly. The auction was a success but surprisingly the frame was bought collectively by all of the artist who participated in the lab. I made 33% returns on my initial monetary investment!

The “Framework” is owned by: Kristina Junttila, Tashi Iwaoka, Ossi Koskelainen, Leena Kela, Tellervo Kalleinen, Sanna Salmenkallio, Tuomas Laitinen, Pilvi Porkola, Anna-Mari Karvonen, Elina Pirinen, Maija Hirvanen, Ong Keng Sen and Jaakko Simola.

The peer-owned artwork has travelled for a month (+ extra) from one owner to the next and it begun it’s world tour 2009. It’s currently likely in Helsinki. The owners stake their claim by writing their name into the back of the frame (like with stocks) and the date they have received it. I hope we’ll manage to meet up as the frame has travelled a full circle, to sort out what could be done with it.

Osallistuin syksyllä 2009 Maija Hirvasen organisoimaan /teatteri.nyt:in laboratorioon, jonka teemana oli käsityöläisyyden sekä esitystaiteilijoiden työskentelyn suhde. Laboratoriota johti Ong Keng Sen (Singapore) ja se oli otsikoitu kysymyksellä:

”Is Performance the Future Craft of the 21st Century?”.

Laboratorion valmistelu vaiheessa perehdyin Töölölaisen Kultaus- ja kehysliike Ivosen toimintaan. Tutustuin kultaajien ammattikunnan arkeen ja historiaan haastattelemalla yrittäjiä työn lomassa. Tutustumisjakso huipentui valmistuttaessani messingillä päällystetyt pienet kehykset. Kehysten sisällä on maksukuitti, joka kertoo kuinka paljon työ sekä materiaalit maksoivat.

Kehyksiä voi parhaiten lähestyä performanssi taltiointina, jossa toteutunut esitys oli käsityöläisen sekä taiteilijan välillä käyty kauppa. Tästä dokumentaatioksi on jäänyt kuitti, joka kertoo rahan vaihdosta ja jonka myötä kehykset ja kuitti muuttuivat taiteilijan teettämäksi teokseksi. Teos valmitettiin ”museostandardeja” noudattaen, käyttäen UV-suojaavaa lasia. Kehystys materiaalit olivat asianmukaisesti happovapaita.

Viedäkseni teosta pidemmälle huutokauppasin sen Kiasmassa järjestetyssä laboratorion päätöstapahtumassa. Esittelin kehyksen yhtenä vaihtoehtona sille, kuinka esitystaiteen kentällä työskentelevät voivat ratkaista työskentelyynsä sisältyviä dokumentaatioon, teosten immateriaalisuuteen sekä taloudelliseen kannattavuuteen liittyviä kysymyksiä. Teoksen dokumentaatio ja teos ovat samaa ainetta ja näin teosta voidaan esittää yhä uudestaan ajasta välittämättä. Kauppatapahtuma onnistui mutta odotusten vastaisesti sen osti koko laboratorioon osallistunut taiteilija ryhmä. Tein myynnillä n. 1/3 voittoa alkusijoitukseeni nähden.

Teoksen omistavat: Kristina Junttila, Tashi Iwaoka, Ossi Koskelainen, Leena Kela, Tellervo Kalleinen, Sanna Salmenkallio, Tuomas Laitinen, Pilvi Porkola, Anna-Mari Karvonen, Elina Pirinen, Maija Hirvanen, Ong Keng Sen sekä Jaakko Simola.

Yhteisomistuksessa oleva teos on kiertänyt kuukauden (ja rapiat) jokaisella omistajallaan ja aloitti maailman kiertueensa 2009. Tätä kirjoittessani se on todennäköisesti Helsingissä. Omistajat merkitsevät teoksen taakse nimensä (kuten asunto-osakkeissa) ja päiväyksen, jolloin ovat saaneet kehyksen haltuunsa. Pyrkimyksenämme on tavata täyden kierroksen jälkeen ja miettiä teoksen jatkoa.

More on the subject in the blog: Ore.e Ref: “D2T (Digital-to-Tangible )– Services”.