Hear and There+ (2016)

In 2016 I worked for the Ihme – Contemporary Art Festival and the Helsinki City Youth Division offices. Artist Kateřina Šedá developed the Tram Buskers’ Tour for Ihme, which inspired me to produce a series of workshops focusing on urban soundscapes. I interviewed young adults and their mothers, to learn how they experience the city and how they imagine its development in the far future. We worked together with Jonna Kalliomäki and artist Hassan Maikal, who guided our work at the Puhos shopping-center and executed field recordings in Kontula and Itäkeskus. The workshops aimed to sensitise participants to urban soundscapes. The interviews were transcribed, to be shared with researchers and artists working on sound studies. As a culmination of the workshop series we produced a sound guide titled Hear and There+ (48min). On the tape young adults and their mothers share their experience of inhabiting east Helsinki, by detailing different soundscapes they observe daily. Stories heard on the tape are primarily by mothers who were born in Arab-Islamic nations and by young Finnish adults. Some stories compare soundscapes from different cities to each other. The sound guides were published as two cassette tapes, which were offered to the Itäkeskus Youth Centre Kipinä and the Kallahti Youth Centre (were the Finnmamut Association is based). If you want to hear the recordings you have to travel to these locations and ask to listen to them onsite. They are only available in Finnish.

Toimin 2016 Ihme – nykytaidefestivaalin ja Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen yhteisprojektin taiteilijana. Taitelija Kateřina Šedá toteutti Ihmeen puitteissa ratikkasoittajien kiertueen, minkä innoittamana suunnittelin nuorten Helsinkiläisten sekä heidän äitiensä äänimaisemakokemuksiin pohjautuvan työpaja-sarjan. Haastattelin nuoria ja äitejä yhdessä Jonna Kalliomäen kanssa. Äänityksiin osallistui myös taiteilija Hassan Maikal, joka toimi oppaana kauppakeskus Puhoksessa ja toteutti kenttä-äänityksiä Kontulassa sekä Itäkeskuksessa. Työpajoissa herkistyttiin äänimaisemille ja jaettiin niiden herättämiä tuntemuksia. Haastattelut on litteroitu ja jaettu tutkija sekä taiteilija käyttöön. Työn päätteeksi julkaisimme Mitä kuuluu+ ääniopasteen (48min), jolla joukko nuoria ja heidän äitejään tulkitsee kaupunkien äänimaisemaa. Äänessä on arabialais-islamilaisista kaupungeista lähtöisin olevia äitejä ja nuoria suomalaisia. Äänitteellä verrataan eri kaupunkien välisiä ääniä ja uumoillaan miltä Helsinki kuulostaa tulevaisuudessa. Opaste julkaistiin ainoastaan kahtena C-kasettinauhana, jotka luovutettiin Itäskeskuksen nuorisotalolle Kipinälle sekä Kallahden nuorisotalolle (missä toimintaan osallistunut Finnmamut ry yhdistys toimii). Mikäli haluaa kuulla äänitteet on matkustettava ja pyydettävä ne kuultavaksi paikan päällä. Toiminnan taustoista ja taiteellisista oppimisympäristöistä enemmän minun ja Hassanin esitelmänä Ihme-päivät tapahtumassa.