Waterworks (2020–)

In 2018 I was invited to join the Various Stages of Ruins initiative, led by the Alkovi organization. The project investigates knowledge – its formation and distribution tactics – and the notion of a ‘ruin’. Our group, led by Miina Hujala & Arttu Merimaa embarked on expeditions to Russia where we met with various artists and organizers and explored Finnish-Russian relations in the framework of contemporary art. We also visited villages in the Karelia, searching for natural springs in Куркиеки and Йо́ханнес / Советский. Informed by these excursions I prepared performances for ASI space in Fabrika, Moscow and Zarya, Vladivostok. The performances explored the effects waters from specific sites have on our sense of an environment and its past.

Various Stages of Ruins coincided with the Performing the Fringe initiative led by curators Inga Lāce and Jussi Koitela, who invited a group of artists for long treks in the suburbs of Stockholm, Pori and Vilnius. Participants prepared artworks based on discussions with local activists, researchers and encounters with the sites. In Stockholm I prepared a performance for a family which lived close to our host organization Konsthall C and manufactured them mineral water using stones their house was built from as an ingredient. Documentations of this encounter were presented in Konsthall C and later in Pori Art museum, where we also prepared a public artwork p3rm46r4ff171 with Jesse Sipola. In 2020 I was invited to New Performance Turku, where I organized an expedition to a remote natural spring in Kukonmäki.

I was introduced to performance artist Tea Andreoletti who also has an interest in spring waters and has trained as a water sommelier. Together with Tea we prepared a performance for the Anti Contemporary Art Festival 2020 in Kuopio. We discovered that the majority of natural springs in the city had been destroyed by urban planners but that there was a surviving spring far from the center near the Puijo natural reserve. We gained insight into the citys water affairs from a local water activist Sirpa Vuori and organized hikes through the forest which lead to the Poukama spring. We collected water, discussed the geological processes that characterize its taste and the expeditions highlighted in a water tasting session where Tea introduced how to identify subtle taste differences in a selection of waters we provided. We also hosted a Water Bar in an evening event, which served a variety of waters from different sites around the city and artificial mineral waters such as Moon Mist, which was based on the mineral composition of the Moon.

In 2021 we made a video “Tasting is the process of comparing two or more ingredients to each other” for Protection Spells (MoCa / Shift Key) curated by Native Art Department International. The video guides viewers how to prepare buildings for drinking and to prepare bodies tasting. The video was accompanied by a booklet titled Tasting Book, with illustrations by Thomas Berra. Coinciding with this I began working with the Kurängen Spring in Sipoonkorpi and I also had the opportunity to perform at the Kiila by källa at the Kiila Sound Days festival. Eventually the Kurängen Spring initiative developed into community initiative for developing local environmental awareness produced for the Mad House Helsinki Nomad house program 2022.

Sain 2018 kutsun osallistua Alkovi taidetilan johtamaan In Various Stages of Ruins aloitteeseen. Toiminta tarkasteli kuinka tieto muodostuu ja miten sitä jaetaan, keskittyen tiedon ja raunioiden suhteeseen. Ryhmän koolle kutsuneet kuraattorit Miina Hujala & Arttu Merimaa, johtivat vierailuja Venäjälle joiden kautta pohdimme maidemme suhteita nykytaiteen vinkkelistä. Vierailimme myös Karjalassa, etsien luonnonlähteitä Куркиеки ja Йо́ханнес / Советский kyliltä. Valmistelin retkien pohjalta esityksiä ASI space Fabrikaan (Moskova) sekä Zarya taidetetilaan (Vladivostok). Esitykset pohtivat kuinka luonnonlähteiden vedet vaikuttavat käsitykseemme paikasta.

In Various Stages of Ruins toteutui samaan aikaan Performing the Fringe projektin kanssa, jota johtivat kuraattorit Inga Lāce and Jussi Koitela. Pari kokosi taiteilijaryhmän joka tutustui Tukholman, Porin ja Vilnan lähiöihin pitkien kävelyiden ja paikallisten asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta. Osallistujat valmistelivat paikkojen ja niiden innoittamien keskusteluiden pohjalta taideteoksia. Tukholmassa vastaanottajaorganisaationa toimi Konsthall C ja valmistelin tilassa toteutunutta näyttelyä ajatellen esityksen lähistöllä asuvalle perheelle. Esiinnyin perheen kotona, valmistaen heille kivennäisvettä heidän kotitalonsa rakenteissa käytetyistä kivistä. Työ jatkui Porin taidemuseossa, jossa toteutuneen näyttelyn yhteyteen teimme Jesse Sipolan kanssa julkisen taideteoksen p3rm46r4ff171. 2020 syksyllä osallistuin New Performance Turku festivaalliin järjestäen vaelluksen syrjäiselle luonnonlähteelle Kukonmäellä.

Tutustuin työskentelyn kautta performanssitaiteilija Tea Andreolettiin, joka on myös tehnyt lähdevesiin liittyvää taidetta ja kouluttautunut vedenmaistajaksi. Valmistelimme Tean kanssa teoksen 2020 Anti festiivaalille Kuopioon. Työtä valmistellessa saimme selville että valtaosa kaupungin lähteistä oli tuhottu kaupungin toimesta. Onnistuimme kuitenkin löytämään Puijon luonnonsuojelualueen kupeesta luonnonlähteen. Saimme työhön tukea paikalliselta lähdevesiaktiivilta Sirpa Vuorelta. Järjestimme festivaalin puitteissa ympäröivän metsän läpi kulkevia vaelluksia. Vaellukset päättyivät Poukaman lähteelle. Keräsimme lähteen vettä, keskustelimme geologisista prosesseista jotka vaikuttivat sen makuun ja retket huipentuivat maistelutilaisuuteen jossa Tea opetti vieraille kuinka eri vesien eroja pystyy tunnistamaan. Järjestimme myös festivaalin iltaohjelmsitossa Vesibaaria, jossa tarjoilimme eripuolilta Kuopiota kerättyjä vesiä ja keinotekoisia mineraalivesiä kuten Kuusumua, jonka aineosat perustuivat kuunpinnan mineraaleihin.

2021 kuvasimme Tean kanssa “Tasting is the process of comparing two or more ingredients to each other” videon joka esitettiin osana Protection Spells – näyttelyä (MoCa / Shift Key) jonka kuratoi Native Art Department International. Video opastaa kuinka rakennuksia voi juoda ja miten valmistaa kehoa maistamaan. Videon saatteena julkaistiin Tasting Book, jonka kuvitukset laati Thomas Berra. Samoihin aikoihin ryhdyin työskentelemään Kurängen lähteen parissa Sipoonkorvessa ja esiinnyin Kila by källan äärellä osana Kiilan äänipäivien ohjelmaa. Työskentely Sipoonkorvessa jalostui lopulta yhteisölliseksi ympäristötietoisuus toiminnaksi osana Mad House Helsingin Nomad house ohjelmaa 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *