Techno Music School (2017)

Techno Music School was a workshop which culminated into a performance. The work was executed at Wäinö Aaltonen museum in Turku, as a part of the New Performance festival (Cur. Leena Kela & Christopher Hewitt). The workshop was for 6-12 year olds, who learned how synthesizers work, practiced on how to listen to each others and experimented how to perform together. The aim of the work was to create sounds which are commonly disallowed, in ways which are often prohibited and to create a performance from the experience. The workshop was aided by Ida Martikainen, who run a mask workshop and helped with arrangements. At the end of the workshop the 18 member group performed a 30 min gig for museum guests and their parents. We performed from behind a veil and audiences could witness our activities by observing shadows and a video feed. Extracts from the workshops and a recording of the gig called Wavelings is available online. The event run parallel to the Wambience festival.

Teknomuskari oli työpaja sekä esitys, joka toteutui Wäinö Aaltosen museossa Turussa, osana New Performance festivaalia (Kur. Leena Kela & Christopher Hewitt). Teknomuskariin osallistuneet 6-12 vuotiaat nuoret tutustuivat pienryhmissä syntetisaattoreiden toimintaan, harjaantuivat kuuntelemaan toisten tuottamia vieraalta tuntuvia ääniä ja kokeilivat yhdessä esiintymistä. Teknomuskarin tavoite oli keskittyä ääniin, joita ei yleensä pääse tuottamaan, toimia äänilaitten kanssa tavoilla jotka ovat useimmiten kiellettyjä ja tuottaa yhteisesitys kokemuksen kautta. Työpajatoimintaa ja esitystä avusti Ida Martikainen, joka myös vastasi toiminnan rinnalla toteutuneesta naamiopajasta. Työpajojen päätteeksi 18 henkinen ryhmä esitti 30 minuuttisen keikan museoyleisöille ja vanhemmille. Esitys toteutettiin hallaharson takaa. Harsontakaista toimintaa pystyi seuraamaan esiintyjien varjojen ja videon kautta. Äänitteitä työpajoilta ja keikkataltiointi Wavelings löytyy verkosta. Työpaja toteutui samanaikaisesti Wambience festivaalin kanssa.