Hevoslinja: Dosenttuuri

Featured Video Play Icon

Suomenhevosruunalle Toivottu Poika on myönnetty dosentuuri Bellinin akatemiaan ja arvon mukainen opetusoikeus vastaaviin oppilaitoksiin. Arvon myönsi 27.5 taiteen akateemikko Outi Heiskanen. Pienimuotoinen tilaisuus järjestettiin Etelä-Espoon ratsastuskouluilla ja sitä todistivat Jesse Sipola ja Pietari Kylmälä. Nimitystä juhlistettiin porkkanoilla.

Muodollista vastaanottoa ei järjestetä; onnittelijat voivat tulla tervehtimään tuoretta virka-aikojen puitteissa Espoossa. Toivottu Poika ei ole ensimmäinen akateemisen arvon omaava eläin – Mutta tiettävästi ensimmäinen hevonen. Lisätietoja aiheesta englanniksi (wikipedia).


The finnhorse The Awaited Son has been appointed as an adjunct professor to Bellini’s Academy and granted a teaching license to corresponding institutions. The title was appointed 27. May by Academician of Fine-Art Outi Heiskanen. A small ceremony in the Eerk-stables and was witnessed by Jesse Sipola and Pietari Kylmälä. The appointment was commemorated with carrots.

Instead of a formal celebration, guest are welcome to greet the new Adjunct Professor in Espoo during office hours by appointment. The Awaited Son is not the first animal to receive an academic diploma – But most likely the first horse! More on the subject in wikipedia.

Kuva isompana.

Kuva isompana.