Hevoslinja: Hevonen ja esiintyminen | Taideyliopiston hevostaitokurssi

Kaksiviikkoisen kurssin aikana perehdyttiin hevostaitoihin, joiden lähtökohtana on eläimen lajityypillisten käytöksen huomioiminen. Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön, ohjauksen, tanssin ja pedan opiskelijat tutustuivat hevosen hoitoon, maastakäsittelyyn ja kävivät ratsailla Salla Käenniemen opastuksella. Kurssi toteutettiin Etelä-Espoon ratsastuskoululla ja sen opettajina toimivat Sallan lisäksi Pietari, Eero sekä Toivottu Poika. Hevoselle myönnetty dosentin titteli ei siis ole jäänyt pelkäksi vitsiksi.

Ohjelma oli suunnattu opiskelijoille, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta hevosista mutta ryhmään kuului myös muutama hevostyöskentelyssä harjaantunut tapaus. Kurssi on luonnehdittavissa laboratorioksi, jonka ihmis- ja eläin-osallistujien antama palaute otettiin vakavasti ja sen varassa pyrittiin luomaan uutta tietoa. Muistikirjoihin on tarttunut lentäviä lauseita kuten “Hevonen on foorumi”, “Sosiaalista mediaa ja hevosen kanssa pelaamista yhdistää itsevarmuus” sekä “energia koreografia”. Kurssin antia tullaan puimaan laajemmin myöhemmissä kirjoituksissa.

Luento-osuuksilla, kuten Pietarin post-humanistisella linturetkellä Suomenojan maastoon perehdyttiin hevosen kulttuurihistoriallisiin rooleihin sekä mm. Donna Harawayn ajatteluun kumppanuus-lajeista. Pohja-ajatuksena oli, että eläimiin on vanhastaan suhtauduttu teknisinä voimavaroina mutta viime vuosikymmenillä eläinsuhteista on tullut ensikädessä identiteettiä rakentavia harrasteita. Muutos mahdollistaa että hevosen kanssa jaettu kokemus ymmärretään itseisarvoisena. Ratsastaminen voidaan mieltää myös itsenäiseksi taiteen tekemisen tekniikaksi, kuten kaupunkiratsastaja Heikki Mikolan ja Kullannupun toiminta on osoittanut (katsoimme kurssilla myös heistä kertovia dokumentteja).

Kurssin näkökulmasta hevosen kanssa tehty taide edistää eläinten oikeuksia ja kestävää kehitystä tukevia ajattelun tapoja. Osallistuvat saivat käsityksen lajien välisen kommunikaation ongelmakentästä ja otetta ekologista yhteiseloamme koskeviin kysymyksiin. Painopiste oli fyysisessä läsnäolossa hevosten kanssa ja vuorovaikutuksessa, jota ei arvioitu suorituksena. Yhteistä tilaa hevosten kanssa tunnusteltiin mm. tanssiharjoitteiden kautta.

Ryhmän taiteellinen prosessi lomittui talliympäristön arkeen ja hevosten karsinoita sekä tarhoja siivottiin harjoitteina. Totutusta poikkeavassa ympäristössä toimiessaan ryhmä joutui neuvottelemaan tilankäytöstä hevosten ja muiden hevosharrastajien kanssa. Kokemusta purettiin tekstien, dokumentoinnin ja lopulta ulostuloilla, joiden päämäärä oli jakaa opittua muulle ryhmälle.  Muutama innostui kurssin myötä hevosista ja jatkaa toimia ratsastustuntien ja tallityön merkeissä. Kiitos kaikille osallistujille!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *